De Stichting  


Steun ons
..................................................................................................................................

Financieel | Non Financieel


Wilt u Stichting Pongo financieel steunen?

via PayPal of Creditcard


Of via iDEAL, KADOBON, AcceptEmail, Schenkservice, DirectEbanking, 0900-HELPONS, WALLIE or MACHTIGING, klik hieronder.
Of maak zelf via uw bankrekening geld over naar:
Girorekening:
5119351
t.n.v.: Stichting Pongo
Plaats: Utrecht

Stichting Pongo investeert rechtstreeks zonder bemiddeling van externe organisaties, waardoor op deze manier geen onnodig geld wegvloeit. Ook wordt er niet meer dan 15% aan fondsenwerving besteedt (het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt als criterium de grens van 25%). Hiermee garanderen we dat uw geld op verantwoorde wijze wordt besteed en gebruikt wordt om ons doel te verwezenlijken.

Stichting Pongo is van haar inkomen grotendeels afhankelijk van begunstigers, u bent dus van groot belang. Heeft u andere ideeën om ons te steunen? Breng ons op de hoogte want elke vorm van steun is natuurlijk zeer welkom!


Sponsoring
Bedrijven, instituten en andere organisaties kunnen Stichting Pongo sponsoren als hoofdsponsor, subsponsor of projectsponsor. Neem contact op met de stichting (info@orangutan.nl) om te kijken welke sponsor mogelijkheden er zijn.


Schenkingen (bij Notariele Akte), Erfstellingen en Legaten

Schenkingen
Dit kunt u doen door middel van een overschrijving per bank of giro.

Schenkingen kunnen in aftrek gebracht worden bij de aangifte Inkomstenbelasting. De voorwaarden van de aftrekbaarheid voor de Inkomstenbelasting zijn:
1. De gedane gift moeten het bedrag van 60,- euro overschrijden
2. De gift moet tussen de 1% en 10% liggen van het onzuiver inkomen (bruto loon). Lees verder onder “schenkingen bij notariële akte” als u meer dan 10% wilt geven en toch belastingvoordeel wilt krijgen.

Voor wie?
Voor iedereen die kleinere bedragen willen schenken aan Stichting Pongo, wat fiscaal aantrekkelijk kan zijn.

Schenkingen bij Notariele Akte
Bij “een schenking bij notariële akte” geldt geen drempel, uw gift is namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De voorwaarden hierbij zijn dat de schenker zich door middel van een notariële akte verplicht stelt om jaarlijks een bepaald bedrag te schenken aan een charitatieve instelling gedurende een periode van tenminste 5 jaar.
Deze manier van schenken is voordelig voor de schenker (aanzienlijke belastingbesparing, afhankelijk van de hoogste belastingschijf) en voor de stichting (meer financiële zekerheid).

Voor wie?
Dit is gunstig voor particulieren of bedrijven die ofwel een groot bedrag wil schenken, maar niet in een keer ofwel voor een langere tijd willen steunen. Vooral voor bedrijven die fiscaal aantrekkelijk Stichting Pongo willen steunen is dit een gunstige mogelijkheid.

Erfstellingen en Legaten
U kunt Stichting Pongo tot (mede)erfgenaam benoemen of een bepaald bedrag legateren.
Dit kunt u doen door in uw testament een bepaald bedrag te vermaken door middel van een legaat, of in uw testament Stichting Pongo tot erfgenaam te benoemen. Deze manier van steunen is aantrekkelijk als uw vermogen uit verschillende bestanddelen bestaat, waarvan de waarde van te voren moeilijk te bepalen is.

Voor informatie over notarissen bij u in de buurt, over erfrecht of schenkingsrecht kunt u onder meer terecht op www.notaris.nl of bij de Notaristelefoon: 0900 - 346 9393 (09.00 - 14.00 uur, ca. 25 eurocent p/m).

Wilt u meer lezen over fiscale voordelen van schenkingen, kijk op www.belastingdienst.nl of bel de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).


 

Nieuws & Activiteiten
Orang-oetans
Conservatie
Onderzoek